سوز جدایی

از سوز جدایی ها تا خرمن جانم سوخت

      از نای مدد جستم ، او هم به فغانم سوخت

تا داغ دلم را دید آلاله صحرایی

گویی دل خونینش بر درد نهانم سوخت

/ 0 نظر / 13 بازدید